Zákaz koupání v ledovcových jezerech

Autor:

Zatímco si chcete v létě smočit nohy do osvěžující vody a ochladit se, příroda už to tak pozitivně nevidí. Často jsou tyto lidské návštěvy pro přítomný biotop zcela devastující, aniž by si to návštěvníci sami vůbec uvědomovali. Správa Národního parku Šumava také upozorňuje na to, že nevinné koupání, by se vám mohlo nemile prodražit. Za koupání v ledovcových jezerech vám nyní hrozí vysoká pokuta.

Vedoucí informační kanceláře Správy Národního parku dodává, že nejhorší situace je momentálně na Černém jezeře, které si turisté často pletou s plovárnou. Černé jezero avšak není jediné, které musí čelit návalům turistů. Do systému ledovcových jezer patří dále Čertovo jezero, Plešné jezero, Prášilské jezero a také jezero Laka. Jen pro představu ročně navštíví třeba Prášilské jezero až 80 tisíc lidí. Řada z nich tak nedodržuje zákaz a v jezerech se vesele koupá, jako by se nic nechumelilo.

Přestože se v terénu pohybují strážci parku je těžké, aby byli potrestáni všichni, kteří zákaz poruší. Nikde nejsou nainstalované kamery, tudíž záleží jen na štěstí, jestli je strážci chytnou nebo ne. Přitom nerespektování zákazu výrazně ubližuje celému ekosystému v jezerech. Živočichové a rostliny, které v jezerech žijí, mohou tak snadno podlehnout lidským mikrobům. Holt ekosystém ledovcových jezer je více citlivý, než by se na první pohled mohlo zdát. A lidé by to měli začít respektovat, jinak nám na zemi nezbude už nic krásného.

To, co by si návštěvníci parku měli hlavně uvědomit je to, že poškozují unikátní ekosystém, který se neumí sám bránit. Už jednou byl lidmi dost poškozen a stále se z toho zotavuje. Měli byste tedy také dodržovat zákazy o vstupu na určitá území. Například byste se neměli vydávat na Královský hvozd, kde se vyskytuje nízká populace tetřeva hlušce. Už tak to má zvířátko těžké, aby přežilo v nehostinných podmínkách a lidi jsou to poslední, co ve svém životě ještě potřebuje.

Strážní nemají problém jen s koupajícími se návštěvníky, ale častý problém jsou i rybáři na pravé straně Lipenské vodní nádrže. I zde se nacházejí jedinečné biotopy, které jsou nezodpovědnými rybáři ničeny. Rybáři nerespektují omezení jako je rozdělávání ohně a táboření, přestože o nich určitě ví z pravidel pro rybaření v revírech Českého rybářského svazu.

Mluvčí Národní parku upozorňuje, že celou věc bude nadále řešit s Policií ČR. Na místě vám tak může být udělena pokuta do výše 10 tisíc korun a pokud se věc dostane do správního řízení, může být pokuta ještě vyšší. Nikdo nechce nikomu nic zakazovat nebo ho omezovat na právech, avšak lidé by se měli chovat zodpovědně a shovívavě vůči prostředí, ve kterém se vyskytují a žijí.

Zdroj foto: pixabay
Zdroj info: Národní park Šumava – tisková zpráva