Platné podmínky pro cestování do oblíbených dovolenkových destinací

Autor:

Zdroj info: Ministerstvo zahraničních věcí ; zdroj foto: Pixabay

Pandemie zasáhla téměř všechny oblasti našeho života, cestování nevyjímaje. Už nám nestačí jen tak sednout do auta a vydat se na neplánovaný roadtrip po Evropě.

Nebo koupit večer ve slabé chvíli letenky a druhý den ráno už procházet pasovou kontrolou směle vstříc víkendu u Středozemního moře. Důležitější než si zabalit krém s dostatečným SPF je dnes totiž nezapomenout na balení respirátorů a dezinfekčního gelu, ale přestože někdy máme pocit, že než podstupovat martýrium testů, kontrol, rozestupů, strachu z karantény a hlavně neustále se měnících barev v „cestovatelském semaforu“ budeme sedět radši doma v obýváku, neměli na cestování úplně rezignovat. Které z oblíbených dovolenkových destinací jsou tedy podle nás aktuálně nejlepší volbou a co je nutné splnit před odjezdem a před návratem do České republiky?

(Informace byly zpracovány ke dni 8.7.2021)

Rakousko

Pro cestu k našim jižním sousedům, kteří u nás spadají do tzv. zelených zemí neboli zemí, které jsou označené jako země s nízkým rizikem nákazy, budete aktuálně potřebovat doklad o bezinfekčnosti v podobě PCR testu s negativním výsledkem, od jehož provedení neuběhlo více než 72 hodin, popřípadě antigenní test s negativním výsledkem, který byl proveden maximálně před 48 hodinami. Test pak lze nahradit předložením dokumentu potvrzujícího prodělání onemocnění Covid-19 v posledních 6 měsících či dokladu o očkování. Pro cesty do Rakouska aktuálně stačí potvrzení o očkování, kdy od aplikování první dávky uběhlo alespoň 22 dní.

Itálie

Do Itálie je možné cestovat bez udání důvodu, to znamená i za účelem turistiky. Pro vstup je však nutné se stejně jako v Rakousku prokázat předložením negativního PCR (ne staršího 72 hodin) nebo antigenního testu (max. 48 hodin), dokumentem potvrzujícím prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících či mezinárodně uznávaným očkovacím certifikátem, který musí dokládat, že od ukončení očkovacího cyklu uběhlo alespoň 14 dní.  Výjimku z výše uvedeného pak mají děti mladší 6 let.

Německo

Vzhledem k tomu, že se Česká republika aktuálně nenachází na německém seznamu rizikových zemí, není pro vstup do Německa nutné předložit potvrzení o negativním výsledku testu, ukončenému očkování ani podstoupit karanténu a to s výjimkou letecké dopravy. Pro přístup k některým službám pak ale může být vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti.

Chorvatsko

Pro vstup na území země je nutné se prokázat mezinárodním certifikátem, který dokládá negativní výsledek PCR nebo antigenního testu. Ukončený cyklus očkování, od jehož završení uběhlo alespoň 14 dní, ale ne více než 210 dní, popřípadě potvrzení o aplikování první dávky očkování. Důležité je však dát pozor na typy vakcíny, zatímco u značek Pfizer, Moderna a Gamaleya je nutné, aby od první dávky uběhlo alespoň 22 ne však více než 42 dní, u značky AstraZeneca je lhůta prodloužena až na 84 dní. Pro vstup za určitých podmínek postačí i potvrzení o prodělání nemoci nebo o pozitivním testu (starší než 11 dní). V případě, že nesplníte žádnou z podmínek, můžete i tak na území Chorvatska vstoupit a nechat si udělat test až tam. Do negativního výsledku testu však musíte strpět karanténu.

Maďarsko

Pro české občany vstupující na území Maďarska neplatí povinnost prokazování bezinfekčnosti, výjimku pak tvoří cestující letecké dopravy, kteří se musí prokazovat.

Polsko

Při cestě do Polska je nutné se, stejně jako v případě Chorvatska prokázat potvrzením o bezinfekčnosti v podobě dokladu o očkování, negativního testu nebo potvrzení o prodělání nemoci.

Bulharsko

Při vstupu na území Bulharska pro české občany aktuálně neplatí povinnost prokázání bezinfekčnosti. Pozor je však nutné dát při oblíbených letech z měst mimo naše území jako jsou Bratislava nebo Vídeň.

Návrat do ČR

Od 9. 7. bude nově platit povinnost oznámit svůj příjezd příslušné krajské hygienické stanici podle místa bydliště. V každém případě musí každý cestující i ten, na kterého se vztahují výjimky vyplnit příjezdový formulář. Cestující pak dále mají povinnost předložit hraniční kontrole negativní výsledek antigenního nebo PCR testu (dle kategorie země, ze které přijíždí; existují výjimky, které testy předkládat nemusí).

Povinnosti testu při návratu pak nepodléhají osoby, kterým od aplikace poslední dávky očkování uplynulo alespoň 14 dní v závislosti na tom, zda se jedná o jedno nebo dvou dávkové schéma. Aby to ale nebylo tak jednoduché, existuje řada výjimek a samotné podmínky návratu i cestování se dokážou změnit takřka ze dne, proto důrazně doporučujeme před cestou i před koupí zájezdu sledovat stránky MZV.

Zdroj informací: MZV
Zdroj foto: Pixabay